• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Przedsiębiorczości
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Aktualności

O ochronie jagodowych w Bratoszewicach

        W Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach 2 lutego br. odbyło się szkolenie Integrowana ochrona roślin jagodowych. Szkolenie otworzyła oraz serdecznie przywitała wykładowców i licznie zgromadzonych słuchaczy Małgorzata Gabryelczak, zastępca dyrektora ŁODR.
   

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016 r.

Rozpoczęła się czternasta edycja ogólnokrajowego konkursu na najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju. Jego celem  jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
 

ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROW 2014–2020

Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020 (zwanej dalej zasadą konkurencyjności) zobowiązuje beneficjentów:

O kukurydzy w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował 29 stycznia coroczne szkolenie oddziałowe dla producentów kukurydzy. Wykładowców oraz tłumnie przybyłych uczestników (ponad 80 osób) powitał Mariusz Stobiecki, dyrektor oddziału.
 

Wybór formy organizacyjno-prawnej zakładanej grupy producentów

     W piotrkowskim oddziale ŁODR 22 stycznia odbyło się kolejne szkolenie z zakresu grup producentów rolnych. O wyborze formy prawnej organizowanej grupy mówili Grzegorz Gembalski i Ryszard Stangreciak z Biura Rachunkowego European Concept Consulting Sp. z o.o. z Łodzi.

Kuponowy konkurs. Wszyscy czytamy RADĘ

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy w roku ubiegłym regularnie czytali miesięcznik RADA i przesłali do redakcji 11 kuponów. W nagrodę otrzymują od wydawcy – Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – roczną prenumeratę miesięcznika.
     
       Laureatami Kuponowego konkursu 2015 zostali:
 1. Bernadeta Białek – Andrzejów

Gala Liderów Promocji…

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach w sobotni wieczór 23 stycznia odbyło się XIV Powiatowe Spotkanie Noworoczne. Jest to impreza cykliczna, organizowana przez starostę brzezińskiego, podsumowująca osiągnięcia i wydarzenia minionego roku.