• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Przyjacielska wizyta z wystawą hodowlaną w tle

       Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach nawiązuje współpracę z coraz większą liczbą firm obsługujących rolników gospodarujących na terenie województwa łódzkiego.

Zapraszamy na szkolenia ”Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w ramach konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych przy współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach rozpoczyna realizację II etapu projektu w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie  objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”.
 

Razem poznajmy PROW 2014-2020. Od ESU do SO

Długo oczekiwany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020 lub Program) został wreszcie przyjęty. 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła projekt Programu złożony przez Polskę. Na uruchomienie pierwszych działań PROW pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jest więc czas, by zapoznać się z nowym Programem i przygotować do składania wniosków o pomoc. A jest się z czym zapoznawać.

Życzenia Świąteczne

Środowiskowy Uniwersytet Ludowy w Ciosnach

Uniwersytety ludowe na ziemiach polskich mają długą tradycję. Pierwszy został założony w Pszczelinie k. Warszawy w roku 1900. Do wybuchu I wojny światowej powstało 7 samodzielnych uniwersytetów ludowych, a w okresie międzywojennym działało ich łącznie 20. Najlepiej zorganizowany był Uniwersytet Ludowy w Gaci k. Przeworska, kierowany przez znakomitego pedagoga Ignacego Solarza.

Uwaga!!!

 Informujemy, że  24 grudnia 2014 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach nie pracuje.

ŁODR zaprasza na kurs kombajnistów