• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy - w uznaniu zasług Stefana Glonka

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy- w uznaniu zasług Stefana Glonka
       W siedzibie Łódzkiego Związku Hodowców Bydła w Rzgowie, 14 sierpnia, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Stefana Glonka, wiceprezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie oraz współzałożyciela i wieloletniego prezesa Zarządu Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się Instrukcja w sprawie udokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw.

Poniższy link odsyła do wyżej wymienionej instrukcji:

Królewskie smaki w Błaszkach

       "Smaki LGD Długosz Królewski" - kulinarny festyn w Błaszkach, przygotowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Długosz Królewski" - cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy Błaszki jak i okolicznych gmin.
 

Dni otwarte Instytutu Ogrodnictwa

Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po raz kolejny zostali zaproszeni na Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który odbył się 24 lipca 2014 roku. Honorowym patronatem imprezę objął Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. ŁODR reprezentował dyrektor Tomasz Mroczek.
 

Afrykański pomór świń nadal zagraża stadom trzody chlewnej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
 
HODOWCO PAMIĘTAJ!!!
Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
 

Łowickie żniwa 2014.

     Lipiec w pełni, mieszkańcy miast kojarzą ten czas zazwyczaj z wakacjami i urlopem. Tymczasem na wsi praca wre. Żniwa 2014 rozpoczęły się na dobre. Dla utrzymujących się z pracy na roli – to czas wytężonej pracy. Dopiero zimowe wieczory przyniosą wyczekiwany odpoczynek...

BEZPIECZNE ŻNIWA

Żniwa to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanychz obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.