• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Przedsiębiorczości
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Aktualności

Trzodziarskie aktualności na szkoleniu w Bratoszewicach

Pokaźna grupa hodowców trzody chlewnej i doradców rolnych z terenu działania Centrali ŁODR w Bratoszewicach przekonała się 18 listopada br., że warto bywać na szkoleniach organizowanych w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2016, Finał Wojewódzki

   W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 17.11.2016 r. odbył się  II etap - finał wojewódzki olimpiady, który uroczyście otworzył Włodzimierz Lewandowski, dyrektor ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach.

 

IV Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

          Już po raz czwarty właściciele Zagród Edukacyjnych z całej Polski spotkali się na corocznej konferencji poświęconej wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji w gospodarstwach rolnych.
Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem : „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”.

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - idea i zasady funkcjonowania

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
serdecznie zaprasza
1 grudnia o godz. 10
na szkolenie
Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – idea i zasady funkcjonowania
 

Wsparcie grup producentów rolnych w ramach PROW 2014-2020

W szkoleniu na temat Wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w ramach PROW 2014–2020 zorganizowanym przez Zespół Doradztwa Rolniczego i Metodyki w Kościerzynie 9 listopada br. uczestniczyło 45 osób. Zebranych powitała Izabela Radziwon.